BUSINESS CASE: KOM OP TEGEN KANKER

Het team van Kom op tegen Kanker droomt van een wereld zonder kanker. Tot het zover is, bestrijden en verzachten ze de ziekte. Daarnaast zetten ze hun expertise in voor een beter beleid rond kanker. Om dat allemaal te kunnen doen, mobiliseren ze zoveel mogelijk mensen om er mee tegen te strijden.

De uitdaging

Het communicatieteam van Kom op tegen Kanker ging begin 2021 op zoek naar een nieuwe intranet oplossing. Zij worstelden met verschillende uitdagingen die zij reeds grondig in kaart hadden gebracht. Het project stond al jaren op de to-do lijst maar sinds corona en het vele thuiswerk was het belang van interne communicatie toegenomen.

carolinev

Caroline Verschaeren, redacteur bij Kom op tegen Kanker

Caroline Verschaeren, redacteur bij Kom op tegen Kanker;

“Enerzijds verloren de 95 medewerkers teveel tijd met het zoeken naar informatie. Er was geen vaste plaats voor informatie, maar alles werd in nieuwsberichten gegoten, waardoor collega’s permanente afspraken in oud nieuws moeten zoeken. Informatie (bijv. over HR-thema’s) moest vlotter vindbaar zijn.

Daarnaast was het oude intranet geen volwaardig communicatiekanaal. Het was moeilijk te beheren, was niet gebruiksvriendelijk en het zag er ook niet aantrekkelijk uit. Het bood ook weinig interactiemogelijkheid en er was geen mogelijkheid om communicatie te segmenteren. Daarbovenop was het oude intranet ook mobiel niet toegankelijk. En zo waren er wel meer tekortkomingen.

Als laatste wilden we ook verbinding en betrokkenheid creëren tussen collega’s onderling en met de organisatie. Uit een behoefteanalyse bleek dat collega’s niet goed van mekaar wisten waar ze mee bezig waren. Ze vonden de weg niet goed naar mekaar en voelden zich niet goed verbonden met elkaar. Het nieuwe intranet moest daarom ook een sociaal platform worden.

We zagen dus drie functies in het nieuwe intranet: informeren (communicatie-instrument), ondersteunen (een werkinstrument) en verbinden (sociaal instrument). Het intranet zou het centrale platform en belangrijkste interne communicatiekanaal worden, het startpunt van de werkdag en de toegangspoort naar alles wat medewerkers nodig hebben.”

Het team kwam na wat online opzoekwerk bij Involv terecht.

“De oplossing sprak aan omdat het voor de 3 functies die we zochten een oplossing bood. Daarnaast gebruikten we Microsoft 365 al, waardoor we binnen hetzelfde ecosysteem konden werken en zouden rekenen op een prima integratie met onze huidige tools.

De Involv demo sprak me ook meteen aan. Het systeem kwam niet alleen tegemoet aan onze noden maar zag er ook nog mooi en gebruiksvriendelijk uit. Zelfs het out of the box pakket zonder aanpassingen zou een prima oplossing bieden voor Kom Op Tegen Kanker.”

Het resultaat

Na de demo werd een gepersonaliseerde omgeving opgezet voor Kom op tegen Kanker. Daarmee kon ook het management betrokken worden in het verhaal en konden zij zelf de meerwaarde van Involv voor de organisatie ervaren.

Er werd gekozen voor Involv Core, dat dankzij het Involv donatieprogramma extra voordelig aangekocht kon worden. Qua functionaliteit bood Involv core alles om mensen te informeren, ondersteunen en verbinden. Zo kwam het tegemoet aan de noden van de organisatie en hun medewerkers. Wel werd er gekozen om extra styling toe te passen zodat het intranet perfect afgestemd was op de andere communicatiekanalen van Kom op tegen Kanker.

De combinatie van die zaken en én een fantastische intranet lancering door het communicatieteam van Kom op tegen Kanker zorgden ervoor dat het intranet goed onthaald werd bij de medewerkers en vandaag het startpunt is van een productieve, verbonden werkdag.

Meer weten?